10.stručno-metodički skup Pula 2017.

Poštovane kolegice i kolege!
Pozivamo Vas na 10. stručno-metodički skup – Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi koji će se održati 10. do 12. studenoga 2017., u Puli, hotel „Park Plaza Histria“.
Tema skupa: Modeliranje i matematika

Na skup su pozvani svi učitelji matematike osnovnih škola, nastavnici matematike srednjih škola te sveučilišni profesori Republike Hrvatske i šire.
Predavači i voditelji radionica biti će naši istaknuti sveučilišni profesori, učitelji i nastavnici te savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje. Na skupu će se raditi plenarno i u radionicama, bit će i okruglih stolova, izložbi i promocija. Skup se organizira u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. 

Pozivamo Vas da i na ovome jubilarnom desetom redu Skupu uzmete aktivno učešće kao predavač i/ili voditelj radionice.
Na skupu ćemo obilježiti 20. godina kontinuiranog rada Matematičkog društva "Istra", ranije HMD - podružnica Istra. 

Prijave na Skup do 10. studenoga 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Kotizacija do 15. listopada 2017. iznosi 300 kuna, a nakon 15.listopada 2017. iznosi 400 kuna po osobi.  Uplaćuje se na žiro račun Matematičkog društva „Istra“, HR9523600001102141663 s poziv na broj 2017-OIB. U kotizaciju je uračunat Zbornik radova i ostali promotivni materijali.
VAŽNO: Plaćanja kotizacije oslobođeni su organizatori, pozivni predavači, predavači iz inozemstva, djelatnici s fakulteta te predavači-umirovljenici.
Članovi MDI s uplaćenom članarinom do 15.listopada 2017. plaćaju kotizaciju 200kn, a za učlanjenje nakon tog datuma nema popusta i kotizacija iznosi 400 kn.

Smještaj: Sudionici Skupa bit će smješteni u hotelu Park Plaza Histria.


Organizacijski odbor Skupa: Robert Gortan, Irena Bratulić, Zvonko Jovičić, Vesna Vujasin Ilić, Branka Antunović Piton i Vesko Nikolaus.

za MDI, Robert Gortan, prof.