11.Stručno-metodički skup Pula 2019.

              

Poštovane kolegice i kolege!


Pozivamo Vas na 11. stručno-metodički skup učitelja i nastavnika matematike Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi  koji će se održati od 14. do 16. studenog 2019., u Puli, hotel Park Plaza Histria.
Tema ovogodišnjeg skupa je Geometrija u nastavi matematike.

Na Skup su pozvani svi učitelji i nastavnici matematike osnovnih i srednjih škola, učitelji razredne nastave te sveučilišni profesori Republike Hrvatske i šire. Pored pozvanih predavača od strane organizatora, Pozivamo i Vas da na ovome, 11. po redu Skupu uzmete aktivno učešće kao predavač i/ili voditelj radionice. 


Na Skupu ćemo pored plenarnih pozivnih predavanja i prioćenja te metodičkih radionica, omogućiti izložbe radova te održavanje stručnih promocija (prezentacije, publikacije, novi udžbenici, časopisi, računali programi i razna oprema).


Pozivamo sva zainteresirane udruge i pojedince te izdavače stručne literature da promoviraju svoja dostignuća, da izlože svoje publikacije, promoviraju pojedina izdanja. (prijava na skup.mdi@gmail.com )


Učiteljice i učitelji razredne nastave će, pored za njih planiranoga programa,sudjelovati na svim ostalim predavanjima i radionicama i ostalim popratnim aktivnostima za vrijeme cijelog održavanja Skupa.

Prijava rada/radionice sa sažetkom do 1. ožujka 2019.
Dostava konačne verzije rada do 1. svibnja 2019.

Prijava i dostava radova na e-mail adresu: skup.mdi@gmail.com 


Popis priopćenja i radionica koje su prihvaćene za Stručno-metodički skup i biti će tiskane u Zborniku radova te predstavljene na Skupu. 
Plan rada (podložan promjenama iz objektivnih razloga)Radujemo se vašem dolasku i aktivnom sudjelovanju na našem skupu, našoj Puli  J

Srdačan pozdrav i do skorog viđenja,  

                                                  

Robert Gortan, prof.

predsjednik MDI

2019.

11.stručno - metodički skup 14.-16.11.2019.
Tema skupa: Geometrija u nastavi matematike


Teme dosadašnjih skupova:
1999.
30.9.-2.10.1999.
1. Utjecaj rješavanja problema na obrazovni učinak u nastavi matematike
Rovinj
2001.
11.-13.10.2001.
2. Uloga udžbenika u matematičkom odgajanju i obrazovanju učenika OŠ i SŠ
Rovinj
2003.
16.-18.10.2003.
3. Kreativnost učitelja/nastavnika i učenika u nastavi matematike
Rovinj
2005.
13.-15.10.2005
4. Motivacija u nastavi matematike
Rovinj
2007.
4.- 6.10.2007.
5. Zornost u nastavi matematike
Pula
2009.
22.-24.10.2009.
6. Didaktička dokimologija
Pula
2011.
13.-15.10.2011.
7. Inovacije u nastavi matematike 
Pula
2013.
7.-9.11.2013.
8. Korelacija matematike i ostalih nastavnih predmeta
Pula
2015.
5.-7.11.2015.
9. Zadaci u nastavi matematike
Pula
2017.
10.-12.11.2017.
10. Modeliranje i matematika
Pula
2019.
14.-16.11.2019.
11.Geometrija u nastavi matematike
Pula


10.stručno-metodički skup Pula 2017.

10. stručno-metodički skup – Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi održam je od 10. do 12. studenoga 2017., u Puli, hotel „Park Plaza Histria“.
Tema skupa: Modeliranje i matematika

Na skupu je sudjelovalo 400 učitelji matematike osnovnih škola, nastavnici matematike srednjih škola te sveučilišni profesori Republike Hrvatske i šire.


TVIstra  Regional Express  Glas Istre  AZOO

Organizacijski odbor Skupa: Robert Gortan, Branka Antunović Piton, Zvonko Jovičić, Vesna Vujasin Ilić, Irena Bratulić i Vesko Nikolaus.

za MDI, Robert Gortan, prof.