Česta pitanja

Često postavljana pitanja...

Tko je organizator Stručno-metodičkog skupa?

Organizator je Matematičko društvo "Istra" iz Pule, uz suglasnost Agencije za odgoj i obrazovanje.

Kako se prijaviti na skup?
Prijava je na posebnoj stranici posvećenoj Skupu te elektronskim putem na http://ettaedu.azoo.hr do 11. studenoga 2021.

Kolika je visina kotizacije i kako je uplatiti?
Cijena kotizacije je 50 kuna. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Matematičkog društva „Istra“ HR9523600001102141663 s poziv na broj 2021-OIB.

Predračun dajemo školama kojima kotizaciju plaća riznica i koje pošalju narudžbenicu na mail alfaiomega@inet.hr.

Postoji li popust na kotizaciju ako nas iz škole dolazi više?

Moram li platiti kotizaciju ako je moj rad ili radionica prihvaćena?
Plaćanja kotizacije oslobođeni su organizatori, predavači pozvani od organizatora, djelatnici AZOO i predavači u mirovini.

Moram li rezervirati hotel ako je moj rad ili radionica prihvaćena?

Postoje li upute za pisanje rada?
Radove pisati u WORDu, format A4, Times New Roman, veličina slova 11, prored 1. SLIKE U RADU: autorovo vlasništvo i rezolucije minimalno 300dpi ili u vektorskom formatu. Autor svakog rukopisa koji sadrži slike, mora nam te iste slike poslati implementirane u rukopis a originale u jednoj datoteci koju će imenovati imenom svojeg članka. Prihvatljivi formati slikovnih datoteka su EPS, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF. Tablice razumne veličine (zbog prijeloma koji ide u B5). Maksimalna veličina rada do 16 stranica.

Prijava rada/radionice (sažetak) do 25. rujna 2021. na skup.mdi@gmail.com

Dostava rada do 25. listopada 2021. na adresu skup.mdi@gmail.com

Trajanje priopćenja je do 20 minuta, a radionica do 2 školska sata.

Hoću li dobiti službenu potvrdu o sudjelovanju?
Svi sudionici sa uplaćenom kotizacijom i prijavom na http://ettaedu.azoo.hr dobiti će potvrdu koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, koja podržava Skup kao suorganizator.

Nisam bio na skupu a zanima me Zbornik radova


Teme dosadašnjih skupova:
1999.
30.9.-2.10.1999.
1. Utjecaj rješavanja problema na obrazovni učinak u nastavi matematike
Rovinj
2001.
11.-13.10.2001.
2. Uloga udžbenika u matematičkom odgajanju i obrazovanju učenika OŠ i SŠ
Rovinj
2003.
16.-18.10.2003.
3. Kreativnost učitelja/nastavnika i učenika u nastavi matematike
Rovinj
2005.
13.-15.10.2005
4. Motivacija u nastavi matematike
Rovinj
2007.
4.- 6.10.2007.
5. Zornost u nastavi matematike
Pula
2009.
22.-24.10.2009.
6. Didaktička dokimologija
Pula
2011.
13.-15.10.2011.
7. Inovacije u nastavi matematike 
Pula
2013.
7.-9.11.2013.
8. Korelacija matematike i ostalih nastavnih predmeta
Pula
2015.
5.-7.11.2015.
9. Zadaci u nastavi matematike
Pula
2017.
10.-12.11.2017.
10. Modeliranje i matematika
Pula
2019.
14.-16.11.2019.
11.Geometrija u nastavi matematike
Pula


1 komentar:

  1. Hoće li na stranicama biti objavljen popis radionica da se možemo prijaviti online prije dolaska u Pulu.

    OdgovoriIzbriši