Plan rada

Plan rada - pozivna predavanja, prioćenja i radionice
  • prilikom prijave poslati sažetak priopćenja ili radionice
  • Prije početka Skupa ćemo na web stranici objaviti Sažetke radova i radionica
  • Zbornik radova će biti dostupan nakon skupa 


Do skorog online susreta...

za MDI, Robert Gortan, prof.