2013

8.stručno-metodički skup Pula 2013.

Poštovane kolegice i kolege!

Pozivamo Vas na 8. stručno-metodički skup – Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi koji će se održati 7. do 9. studenoga 2013., u Puli, hotel „Park Plaza Histria“.
Tema skupaKorelacija matematike i ostalih nastavnih predmeta

Na skup su pozvani svi učitelji matematike osnovnih škola, nastavnici matematike srednjih škola te sveučilišni profesori Republike Hrvatske.
Predavači i voditelji radionica biti će naši istaknuti sveučilišni profesori, učitelji i nastavnici te savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje.
Na skupu će se raditi plenarno i u radionicama, bit će i okruglih stolova, izložbi i promocija.
Skup se organizira u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
Pozivamo Vas da i na ovome, osmom po redu Skupu uzmete aktivno učešće kao predavač i/ili voditelj radionice.
Oblici rada: p
lenarni rad, rad u metodičkoj radionici, izložba plakata i održavanje stručnih promocija.Fotografije sa Skupa (Damir Šišić)

Prijava rada sa sažetkom do 30. lipnja 2013.

Dostava rada do 15. rujna 2013.
Dostava konačnih verzija radova do 1. listopada 2013.
Prijava i dostava radova na e-mail adresu: skup.mdi@gmail.com

Kotizacija u iznosu od 300 kuna po osobi uplaćuje se na žiro račun Matematičkog društva „Istra“, IBAN: HR9523600001102141663 s poziv na broj 2013-OIBU kotizaciju je uračunat Zbornik radova i ostali materijali.
VAŽNO: Plaćanja kotizacije oslobođeni su pozivni predavači, predavači iz inozemstva, djelatnici s fakulteta te predavači-umirovljenici.
Članovi MDI s uplaćenom članarinom za 2013. plaćaju kotizaciju u iznosu od 200 kn. 
Jednodnevna kotizacija 100,00 kn –za nastavnike Istarske i Primorsko-goranske županije i u to ne ulazi zbornik, a dobivaju potvrdu o sudjelovanju (odluka UO od 5.7.2013.)

Molimo sve škole kojima treba račun za kotizaciju da na adresu alfaiomega@inet.hr, pošalju podatke: Naziv škole, Adresu škole, OIB škole, E-mail adresu za slanje računa.

Zainteresirane kolegice i kolege mogu naručiti ZBORNIK radova, Pula, 7. - 9. studenoga 2013. po cijeni od 50,00 kn + poštarina na e-mail: alfaiomega@inet.hr, .


Prijave na Skup do 30. listopada 2013. na http://www.ettaedu.eu


Smještaj: Sudionici Skupa bit će smješteni u hotelima Park Plaza Histria i Park Plaza Histria Wing.

Više o smještaju saznaj ovdje.

Formular za prijavu smještaja 

Drage kolegice, drage kolege,
Još je jedan skup iza nas. Puno zanimljivih predavanja i radionica dat će nam novu snagu, ideje i poletnost u našim učionicama.„Ovdje se osjećam kao gospođa profesorica“, riječi su jedne zadovoljne sudionice skupa.Matematika zahtijeva najviše, jer daje još više. I prelijepo vrijeme nas je poslužilo.
Hvala i vama svakom pojedinačno za sve, jer ste i Vi zaslužni za takvu atmosferu.
Sa željom da deveti skup 2015. godine čija je tema „Matematički zadaci“ bude još bolji, još ljepši, još inspirativniji i da svi oni koji žele na njega i dođu,
Nenad Kuzmanović, Predsjednik Matematičkog društva Istra

P.s. Svi koji iz bilo kog razloga niste došli – znajte da ste nam puno nedostajali.


Orgaizacijski odbor Skupa:

 • Nenad Kuzmanović
 • Irena Bratulić
 • Zvonko Jovičić
 • Vesna Vujasin Ilić
 • Iva Ivanković
 • Branka Antunović Piton
 • Robert Gortan
 • Neda Lesar
Službeni fotograf Skupa: Damir Šišić

Kontakt osobe:za MDI, Robert Gortan, prof.
Pozvani predavači:
 1. Franka Miriam Brueckler: Je li 5 = 5,0?
 2. Franka Miriam Brueckler: Logaritmi – matematika u kemiji ili kemija u matematici?
 3. Dario Vretenar: Povezanost matematike i fizike
 4. Marko Vrdoljak: Dualnost u optimizaciji i primjene
 5. Miljenko Huzak: Matematička biologija u nastavi
 Predavanja i radionice:
 1. Vinko Bajrović: KORELACIJA MATEMATIKE STVARNIM ŽIVOTOM (nije održano)
 2. Gigliola Činko Glavić: Vrči pinčuk… ili… Staviti točku na „i“ (Roč kroz povijest – glagoljaška tradicija)
 3. Buga Mikšić, Marina Ninković, Vesna Ovčina: XV. GIMNAZIJA U COMENIUS PROJEKTU  'GEOMETRY IN EVERYDAY LIFE'
 4. Ljerka Herceg, Snježana Komadina: Sunčane ure
 5. Milena Jeretin, Milena Marić: Geometrija u svetu oko nas
 6. Karolina Brleković: Kako skratiti nastavni sat?
 7. Karolina Brleković: ISTRAŽIVANJE U MATEMATICI KROZ PROJEKTE
 8. Ivan Dražić, Katica Jurasić: Književnost u funkciji suvremene nastave matematike
 9. Lidija Kralj: Interaktivan udžbenik kao učenički projekt
 10. Melita Štefan Trubić: Fourierova slika zvuka
 11. Milena Marić: Web Geometry Laboratory - mogućnosti i primena
 12. Nenad Kuzmanović: Ekipna natjecanja iz matematike
 13. Nina Burić: Matematičari na novčanicama i kovanicama
 14. Sanja Janeš: Svaki učenik može više i bolje - terenska nastava ¨Loknari¨
 15. Blaženka Slovenec, Nikol Radović: Let's dance with math and physics (nije održano)
 16. Snježana Starčević: Matematičar lista Bibliju
 17. Vesna Josipović: MATEMATIČKI PANOI
 18. Vojislav Andrić: MATEMATIKA POMAŽE EKONOMIJI
 19. Željka Zorić: Kako prizemljiti Sunce i sunčev sistem?
 20. Željko Kraljić: Leptir plavac u svijetu matematike
 21. Zrinka Korbar: Korelacija matematike, geografije i meteorologije
 22. Sandra Kadum-Bošnjak, POVEZANOST METODIKE NASTAVE MATEMATIKE S DRUGIM ZNANOSTIMA (nije održano)
 23. Katica Jurasić, Ivan Dražić: Matematika u izgradnji prometnica
 24. Senka Sedmak: MALALI YOUSASFZAI ILI NEDOVRŠENA PRIČA
 25. Ella Rakovac, Brankica Truhar: Geometrijski zor – kada nas oči varaju
 26. Robert Gortan: Neusklađenost nastavnih programa matematike i fizike za prvi razred gimnazije
 27. Jasenka Mutak: Hrvatski jezik i matematika
 28. Maja Kalebić, Predrag Dukić: Korelacija nadohvat ruke
 29. Snježana Lukač, Rebeka Kalazić: Ima li kemije između kemije i matematike?
 30. Božena Palanović: Zadaci naglavačke
 31. Milorad Šuković, Zoran Lovren: Matematika i neke životne situacije
 32. Nevia Grbac: Korelacija vrstom zadataka
 33. Eva Ravnić, Ivan Gambiroža: Mogućnost korelacije nastavnih sadržaja geografije i fizike
 34. Zvjezdana Martinec: Životni standard obitelji učenika od petog do osmog razreda OŠ Popovača u Popovači  u odnosu na standard Republike Hrvatske i zemlje Europske unije
 35. Gordana Vasilijević, Jadranka Vreš Rebernjak, Giulia Codacci-Terlević: Stopama rimskih Agrimensora
 36. Stjepan Špoljarec, Korelacija matematike i prirodoslovlja u TIMSS projektu
Radionice:
 1. Gordana Vasilijević, Jadranka Vreš Rebernjak, Giulia Codacci-Terlević: Stopama rimskih Agrimensora (radionica)
 2. Ljerka Herceg, Snježana Komadina: Izrada horizontalnog sunčanog sata (radionica)
 3. Nenad Kuzmanović: Matematika ljubavi (radionica)
 4. Niko Grgić: Geometrija prostora (radionica)
 5. Niko Grgić: Konstrukcija geometrijskih tijela u 3D prikazu programa   Geogebra 5.0 (radionica)
 6. Željko Kraljić: Matematika i „deveta umjetnost“ (radionica)
 7. Bosiljko Đerek, Milana Arbutina, Mirela Puškarić: Zondle-zabavom do znanja (radionica)
 8. Zlatka Pavličić: Matematike i umetnost - tačno je lepo (radionica) (nije održano)
 9. Vinko Bajrović: KORELACIJA MATEMATIKE S PISMENOŠĆU I OPĆOM KULTUROM (radionica) (nije održano)
 10. Vojislav Andrić, Veljko Ćirović: Individualizacija kontrolnih zadataka u nastavi matematike (radionica)
 11. Buga Mikšić, Marina Ninković, Vesna Ovčina: XV. GIMNAZIJA U COMENIUS PROJEKTU  'GEOMETRY IN EVERYDAY LIFE' (radionica) 
Predstavljanje izdavača:
 1. Ivan Dražić, Alena Dika: Prezentacija projekta „E-učionica“
 2. Element – Oblici matematičkog mišljenja (Željka Zorić)
 3. Element – predstavljanje novih udžbenika za srednje škole (Sandra Gračan)
 4. Profil – Matematika oko nas (Tamara Nemeth) za učitelje OŠ
 5. Profil – Matematički neboder (Rebeka Kalazić) za nastavnike SŠ
 6. Školska knjiga – Predstavljanje novih udžbenika od 5. do 8. razreda osnovne škole (Tanja Djaković, Predrag Brkić)
 7. Alfa – Matematički izazovi (Željko Bošnjak)

Nema komentara:

Objavi komentar