Pitanja

Često postavljana pitanja...

Tko je organizator Stručno-metodičkog skupa?
Organizator je Matematičko društvo "Istra" iz Pule, uz suglasnost Agencije za odgoj i obrazovanje.

Kako se prijaviti na skup?
Prijava je elektronskim putem na http://ettaedu.azoo.hr do 16. studenoga 2023.

Kolika je visina kotizacije i kako je uplatiti?
Cijena kotizacije je 60 eura za uplate do 15. listopada 2023. godine te 70 eura za uplate nakon 15. listopada 2023. godine. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Matematičkog društva „Istra“ HR9523600001102141663 s poziv na broj 2023-OIB.
Predračun dajemo školama kojima kotizaciju plaća riznica i koje pošalju narudžbenicu na mail alfaiomega@inet.hr .

Moram li platiti kotizaciju ako je moj rad ili radionica prihvaćena?
Plaćanja kotizacije oslobođeni su organizatori, predavači pozvani od organizatora, djelatnici AZOO i predavači u mirovini.

Moram li rezervirati hotel ako je moj rad ili radionica prihvaćena?

Organizatori će rezervirati smještaj za pozivne predavače, a svi ostali to sami rade putem sami na web-stranicama  www.arenahospitalitygroup.com  

uz pristupni link https://secure.phobs.net/booking.php?company_id=9f9735c56858b98b11f978f0c4d3e2c9&hotel=b7983ebed80e567d1bb8db09108c7647&date=2023-11-15&nights=2&partners_access=mate23

Zadnji rok za rezervaciju smještaja: 5. studenog 2023. godine

Postoje li upute za pisanje rada?
Radove pisati u WORDu, format A4, Times New Roman, veličina slova 11, prored 1. SLIKE U RADU: autorovo vlasništvo i rezolucije minimalno 300dpi ili u vektorskom formatu. Autor svakog rukopisa koji sadrži slike, mora nam te iste slike poslati implementirane u rukopis a originale u jednoj datoteci koju će imenovati imenom svojeg članka. Prihvatljivi formati slikovnih datoteka su EPS, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF. Tablice razumne veličine (zbog prijeloma koji ide u B5). Maksimalna veličina rada do 16 stranica.

Prijava rada/radionice (sažetak) do 1. svibnja 2023. na skup.mdi@gmail.com
Dostava rada do 15. rujna 2023. na adresu skup.mdi@gmail.com
Trajanje priopćenja je do 20 minuta, a radionica do 2 školska sata.

Hoću li dobiti službenu potvrdu o sudjelovanju?
Svi sudionici sa uplaćenom kotizacijom i prijavom na http://ettaedu.azoo.hr dobiti će potvrdu koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, koja podržava Skup kao suorganizator.

Nisam bio na skupu a zanima me Zbornik radova

Na skupu ćemo imati zbornike prošlih skupova na ponudi za sudionike koji ih žele imati.

Teme dosadašnjih skupova:

1999.

30.9.-2.10.1999.

1. Utjecaj rješavanja problema na obrazovni učinak u nastavi matematike

Rovinj

2001.

11.-13.10.2001.

2. Uloga udžbenika u matematičkom odgajanju i obrazovanju učenika OŠ i SŠ

Rovinj

2003.

16.-18.10.2003.

3. Kreativnost učitelja/nastavnika i učenika u nastavi matematike

Rovinj

2005.

13.-15.10.2005

4. Motivacija u nastavi matematike

Rovinj

2007.

4.- 6.10.2007.

5. Zornost u nastavi matematike

Pula

2009.

22.-24.10.2009.

6. Didaktička dokimologija

Pula

2011.

13.-15.10.2011.

7. Inovacije u nastavi matematike 

Pula

2013.

7.-9.11.2013.

8. Korelacija matematike i ostalih nastavnih predmeta

Pula

2015.

5.-7.11.2015.

9. Zadaci u nastavi matematike

Pula

2017.

10.-12.11.2017.

10. Modeliranje i matematika

Pula

2019.

14.-16.11.2019.

11. Geometrija u nastavi matematike

Pula         

2021.

11.-12.11.2021.

12. Nastava matematike - jučer, danas, sutra

online