Plan rada

Program rada 11.Stručno-metodičkog skupa
(podložan promjenama iz objektivnih razloga)

napomena: program je podložan promjenama. Zadnja verzija će biti objavljena prije početka skupa.

Napomena:
  • Radovi se šalju na recenziju i nakon dorade će Programski odbor odabrati radove koje će biti predstavljeni kao priopćenja od 15 minuta te radionice u trajanju od maksimalno dva školska sata. 
  • Pozivna predavanja su trajanja 45 minuta
  • Određeni broj radova objavit ćemo u Zborniku radova bez predstavljanja na Skupu, a dio radova je moguće predstaviti na Skupu bez objave u Zborniku. 
  • Organizator će osigurati prijenosno računalo i LCD projektor u svakoj dvorani za predavanja i radionice. 
  • VAŽNO: Radionice u kojima su potrebna računala, održati će se pod uvjetom da sudionici donesu svoja računala i na njima rade na radionici.
  • Predavači će svoje radove (priopćenje) prilagoditi osiguranom prijenosnom računalu jer neće biti dopuštena zamjena računala prije predavanja. Za sve izvanredne situacije obavezno se javiti organizatorima na vrijeme.
  • Pozivna i plenarna predavanja održavaju se u velikoj kongresnoj dvorani "Ulika" i dvorani "Taverna", a radionice u dvoranama "Bianchera" (30 sudionika), "Bianca Istriana" (60 sudionika) i "Taverna" (90 sudionika).

Do skorog viđenja u Puli...

za MDI, Robert Gortan, prof.