Plan rada

Plan rada - pozivna predavanja, prioćenja i radionice
  • prilikom prijave poslati sažetak priopćenja ili radionice
  • Prije početka Skupa ćemo na web stranici objaviti Sažetke radova i radionica
  • Zbornik radova će biti dostupan nakon skupa 

Trajanje priopćenja je do 20 minuta, a radionica do 2 školska sata.

RBR

P/R

PRIOPĆENJA I RADIONICE

PREDAVAČI

1

P01

Virtualni razred u GGB

Aleksandra Brmbota

2

P02

Matematičko iskustvo

Aneta Copić, Jelena Kos

3

P03

Moodle Formula tip pitanja kao osnova online testova na kolegijima s velikim brojem studenata

Angela Bašić-Šiško, Loredana Simčić

4

P04

Abak – kalkulator – računalo: prekretnice u razvoju matematičkih pomagala

Danijela Rabar, Maja Kalebić

5

P05

Vrednovanje učeničkih postignuća u online okruženju

Draga Dolenec-Gashi

6

P06

Matematička komunikacija iz mladenačke sobe

Draga Dolenec-Gashi

7

P07

Malena i Klepetan – najpoznatija hrvatska ljubavna priča u proširenoj stvarnosti, u nastavi matematike

Ella Rakovac Bekeš

8

P08

Deskriptivna statistička analiza i programski jezik Python

Ivan Dražić, Leo Mihalić

9

P09

Dvorci i matematika

Ivica Gregurec

10

P10

Jučer papir, danas tablet. A sutra?

Karla Blaslov

11

P11

Matematika na maturi - jučer, danas, sutra

Maja Zelčić

12

P12

Dijabetes je matematika

Mara Grašić

13

P13

Učenje otkrivanjem u nastavi matematike

Marija Glibo-Čuljak

14

P14

Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori u suvremenoj nastavi matematike

Vanja Čotić Poturić, Melita Štefan Trubić, Adriana Polovina

15

P15

Organizacija i provedba kolokvija na kolegiju s velikim brojem studenata

Igor Lulić, Vanja Čotić Poturić, Melita Štefan Trubić

16

P16

Novi izazovi u nastavi na matematičkim kolegijima Tehničkog fakulteta u Rijeci

Melita Štefan Trubić, Vanja Čotić Poturić, Igor Lulić

17

P17

Individualizirani pristup pismenim provjerama

Mirela Brumec

18

P18

Nemam školu, ali doktor sam za život

Mirna Stojanović

19

P19

Mentalna rotacija u novo doba matematike

Nikol Radović, Petar Mladinić

20

P20

Šah mat

Miroslav Smuđ

21

P21

Usavršavanje učitelja u Microsoft-ovoj zajednici

Sanja Ivanović

22

P22

Crtanje grafa funkcije

Sanja Križ

23

P23

Osna simetrija u početnoj nastavi Matematike

Sanja Vranić, Valentina Horak

24

P24

Trokut i šestar vs Geogebra

Zvjezdana Jurić, Snježana Bošnjak

25

P25

Matematika kroz vrijeme

Vedrana Kutnjak Solomun, Snježana Mervcich

26

P26

Izometrije ravnine u osnovnoj školi

Sonja Eberling, Nevia Grbac

27

P27

ZADARSKE PRIČE, LEGENDE I ZANIMLJIVOSTI KROZ RAZLOMKE

Suzana Jurin

28

P28

VJEROJATNOST … JUČER, DANAS, SUTRA

Tatjana Plantak

29

P29

Retrospektivni prikaz metodičkih pristupa diferencijalnom računu

Valentino Marković, Milena Sošić

30

P30

Cikloida kao poveznica inženjerstva i matematike u kontekstu suvremene nastave matematike

Vanja Čotić Poturić, Ivan Dražić, Mario Jakir

31

P31

Kako je informatika pomogla matematici

Tanja Vukas, Višnja Pešut

32

P32

Evaluacija nastavnika i nastave matematike

Vlatka Hižman-Tržić

33

P33

Podrška učenicima (scaffolding) pri rješavanju problema

Željka Dijanić, Sonja Banić

34

P34

Ocjene iz matematike pri prijelazu iz razredne u predmetnu nastavu i iz osnovne u srednju školu

Željko Kraljić

35

R01

OneNote bilježnica za predmete u nastavi matematike

Ecio Božac

36

R02

Kolaborativna bijela ploča dizajnirana posebno za nastavu i učenje matematike – MATHWHITEBOARD

Ella Rakovac Bekeš

37

R03

 "Tko ti je predavao u osnovnoj, kada te ništa nije naučio?"-

Jelena Noskov

38

R04

Jučer i danas/Nekad i sad

Jelenka Anić, Darja Dugi Jagušt

39

R05

Sutra/Nepoznato

Maja Đerek, Vesna Smadilo Škornjak

40

R06

MATematika je 1. LIGA

Maja Zelčić, Tamara Nemeth

41

R07

Mentalna rotacija u novo doba matematike

Nikol Radović, Petar Mladinić

42

R08

Učiti kako učiti u nastave Matematike

Sanja Janeš

43

R09

Koncept linearne funkcije jučer, danas, sutra

Zvjezdana Jurić, Snježana Bošnjak

44

R10

Podrška učenicima (scaffolding) pri rješavanju problema

Željka Dijanić, Sonja Banić

45

P35

Problem zvan domaća zadaća

Tea Borković, Antonia Capan

46

P36

Svakodnevni mali alati

Biljana Kuhar

47

R11

Interaktivna slika 

Biljana Kuhar

48

P37

Makerspace - što je makerspace i možemo li ga primijeniti u nastavi matematike.

Maja Carević

49

P38

Je li danas jučer ili sutra?

Snježana Starčević, Ksenija Vatavuk Margetić

50

P39

Prilagodba sadržaja za učenike s teškoćama

Tea Borković, Antonia Capan

51

R12

Razvoj koncepta funkcije i funkcijskog mišljenja na primjeru rastućeg geometrijskog uzorka

Nives Baranović, Branka Antunović-Piton

52

R13

Razvoj vizualnog i algebarskog mišljenja na primjeru rastućeg geometrijskog uzorka

Nives Baranović, Branka Antunović-Piton

53

P40

Matematika za jučer, danas i sutra

Nada Ćakić, Bruno Brščić

54

P41

Covid 19 - Početak ili kraj Matematike

Melita Milić

55

P42

Ispit iz matematike na maturi u Sušačkoj gimnaziji tijekom 19. i 20. stoljeća

Ana Matišić Vicić, Milvana Pavletić

56

P43

Aktivnosti Matematičkog društva Istra

Robert Gortan            

57

P44

Prošlost, sadašnjost i budućnost školske ploče

Ana Ostojić


Do skorog online susreta...

za MDI, Robert Gortan, prof.