Plan rada

Plan rada - pozivna predavanja, prioćenja i radionice
  • prilikom prijave poslati sažetak priopćenja ili radionice
  • Prije početka Skupa ćemo na web stranici objaviti Sažetke radova i radionica
  • Zbornik radova će biti dostupan nakon skupa 

Trajanje priopćenja je do 20 minuta, a radionica do 2 školska sata.


Uputa za rad na skupu

  • U jutarnjem terminu, od 9 do 13 sati, sudionici će pratiti pozivna predavanja i nekoliko kraćih priopćenja u jednom ZOOM kanalu.
  • Nakon pauze, od 14 sati, nastavljamo sa dva ZOOM kanala s priopćenjima (A i B) te tri ZOOM kanala sa metodičkim radionicama.
  • Poveznice za pristup kanalima poslati ćemo predavačima i voditeljima radionica te svim prijavljenim sudionicima najkasnije u srijedu 10. studenog. 
  • Moderatori predavanja i priopćenja će najaviti predavače koji će tada u realnom vremenu prezentirati svoj rad sudionicima skupa. 
  • Molimo predavače i voditelje radionica da se pridržavaju duljine izlaganja, te da ostave nekoliko minuta za eventualna pitanja i komentare sudionika skupa. 
  • Moderatori će nekoliko minuta prije isteka vremena o tome podsjetiti predavače.

Do skorog online susreta...

za MDI, Robert Gortan, prof.