Plan rada

Plan rada - pozivna predavanja, prioćenja i radionice
  • prilikom prijave poslati sažetak priopćenja ili radionice
  • Prije početka Skupa ćemo na web stranici objaviti Sažetke radova i radionica (najkasnije do kraja rujna)
  • Zbornik radova će biti dostupan nakon skupa 
Podsjećamo da je rok za dostavu radova (u word formatu) do 15. rujna 2023. godine.

Uputa za rad na skupu


za MDI, Robert Gortan, prof.