Radovi

Predloženi koncept svakog rada:

 • Naslov rada
 • Ime i prezime autora (titula i mjesto prebivališta)
 • Sažetak rada
 • Ključni pojmovi
 • Rad

METODIČKA RADIONICA

 1. CILJEVI I ZADACI RADIONICE:
 2. VRIJEME TRAJANJA RADIONICE: (maksimalno 2 školska sata)
 3. RADIONICA JE NAMIJENJENA : (učiteljima ili nastavnicima ili obima)
 4. POŽELJAN BROJ SUDIONIKA U RADIONICI:
 5. POTREBAN PRIBOR SUDIONIKA: (geometrijski pribor, računalo, tablet, ...)
 6. OPIS RADIONICE: (može u obliku teksta ili natuknica)

Trajanje priopćenja je do 20 minuta, a radionica do 2 školska sata.

Prijava rada/radionice (sažetak) do 25. rujna 2021. na skup.mdi@gmail.com

Dostava rada do kraja listopada 2021. na adresu skup.mdi@gmail.com

Sažetci priopćenja i radionica biti će objavljeni na web stranici prije početka Skupa.

Priopćenja i radionice koje su prihvaćene za Stručno-metodički skup i biti će objavljene u Zborniku radova te predstavljene nakon Skupa. 

Potvrđujemo da su primljena priopćenja i radionice prihvaćeni, te da  očekujemo vaše radove koje ćemo objaviti u Zborniku u dogovorenom terminu. (4.10.2021.)